Skip to main content

Yksityisyys ja evästeet

REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä 21.7.2017

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Kouvolan Valohuone Oy
Iira Hyytiäinen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. Rekisterin nimi

Suomen Valomestarit ry:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakas- tai jäsenyyssuhteen perusteella.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Suomen Valomestarit -verkkosivujen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin, Suomen Valomestarit ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti)
Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalvelun rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

7. Tietojen luovutus

Henkilötietolain 19 §:n 2 momentin mukaisesti rekisterinpitäjä (tässä Suomen Valomestarit ry) saa luovuttaa tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tietojen tällaisesta luovuttamisesta.

8. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Suomen Valomestarit ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

11. Tarkastusoikeus

Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa hänestä henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Suomen Valomestarit ry / Asiakasrekisterit
Salpausselänkatu 27, 45100 Kouvola

EVÄSTEET

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.